top of page

Gentse job- en opleidingsbeurs voor de bewakings- en beveiligingssector

Op vrijdag 10 mei organiseerde Stad Gent - Dienst Werk in samenwerking met VDAB een job- en opleidingsbeurs voor bewaking en beveiliging. Ruim 110 bezoekers maakten kennis met werkgevers en opleidingsinstellingen uit de sector.


Niet enkel private bewakingsbedrijven (nl. G4S en Key4ce) stelden hun vacatures voor, maar ook defensie, (lokale en federale) politie, brandweer en Stad Gent (lijnspotters en erfgoedbewakers) lichtten de jobmogelijkheden toe. Ook opleidingsverstrekkers (nl. Go Lyceum, IVV Sint-Vincentius en politieschool PAULO) kwamen hun aanbod uit de doeken doen. We vroegen aan elk van deze standhouders om een keuze te maken uit de 21st-century skills: "Welke 3 vaardigheden zijn het belangrijkste in jouw vacatures/opleiding?" Probleemoplossend vermogen en verantwoordelijkheid springen er met kop en schouders bovenuit, maar ook samenwerking, ICT-basisvaardigheden, communicatie en omgevingsbewustzijn blijken belangrijke vaardigheden te zijn voor de sector.


Veiligheidsberoepen behoren tot de jobprofielen waarvoor we binnen het project Skills Navigator de skillsmismatch in kaart brengen en proberen te dichten. Het beroep "bewakingsagent" is dan ook een zwaar knelpunt, en wordt bovendien steeds meer gevraagd in een havencontext. Helaas werd een aantal kandidaten toch ontmoedigd door de vele voorwaarden waaraan zij moeten voldoen (vb. nationaliteit, blanco strafblad, behalen van een "prijzig" attest, verzorgd voorkomen). Deze voorwaarden worden als drempel ervaren om verder in gesprek te gaan met de werkgever.


Echter, transparante communicatie over deze toelatingsvoorwaarden kan potentiële werknemers van de sector meer duidelijkheid geven over de mogelijkheden bij andere werkgevers of in een ander veiligheidsberoep. Gezien de moeilijkheden die de sector ervaart bij het aanwerven van voldoende personeel, heeft de sector er ook baat bij om transparant te zijn over de expliciete en impliciete toegangsvoorwaarden.


De job- en opleidingsbeurs werd georganiseerd in het kader van het werkpakket "Werkgeversarrangementen". In dit werkpakket rollen we zoveel mogelijk pilots uit onder het mom "Werkt jouw goede praktijk ook bij mij?". Werkgeversarrangementen zijn alle toe- en opleidingsinitiatieven die voor een deel op of door de werkvloer worden georganiseerd. Kunnen we good practices, waarin de werkgever een engagement opneemt in de opleiding of toeleiding, uitrollen in onze eigen regio?

33 views0 comments

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page