top of page

Interview met Astrid Faelens en Tessa Bruneel

Wat is de bedoeling van het "WP 4: werkgeversarrangementen"?

Het werkpakket 4 "werkgeversarrangementen" is één van de drie inhoudelijke werkpakketten binnen het project en wordt geleid door de Stad Gent. Terwijl in het Werkpakket 21ste-eeuwse vaardigheden veel deskresearch werd verricht ondernemen we in dit werkpakket actie. In ons werkpakket ligt de focus op werkgeversarrangementen, dit zijn alle mogelijke vormen van werkplekleren in combinatie met toeleidingsinitiatieven, waarbij opleiding geheel of voor een deel op of door de werkvloer wordt verzorgd.


We geloven heel hard dat werkgevers baat hebben bij het investeren in werkplekleren in combinatie met toeleidingsinitiatieven. Met de huidige krapte op de arbeidsmarkt is het wachten op een witte raaf, met het juiste pakketje aan 21st century skills, geen valabele optie meer.


De uiteindelijke doelstelling van ons werkpakket is dat werkgevers in onze havengebieden dankzij ons voorbereidend werk een geïnformeerde keuze kunnen maken tussen werkgeversarrangementen en weten hoe ze er mee aan de slag kunnen!

Jullie hebben onlangs de catalogus afgewerkt, kan je een vb. geven van een succesvol WGA?

Het was ontzettend boeiend om met de verschillende partners, zowel Nederlandse als Vlaamse, zowel overheden als opleidingspartners, op zoek te gaan naar een gemeenschappelijk jargon om werkgeversarrangementen in kaart te brengen.


Wat voor ons de kern van een werkgeversarrangement bepaalt is het engagement van de werkgever, de doelgroep (moet tenminste toegankelijk zijn voor jongeren tussen 16 en 26 jaar) en de link met de knelpuntberoepen in de haven. Uiteindelijk resulteerde dit in onze catalogus met 32 werkgeversarrangementen in 7 categorieën, met een mooi evenwicht tussen Vlaamse en Nederlandse initiatieven.


We kijken met grote bewondering naar initiatieven die een groot engagement van de werkgever combineren met een directe link naar tewerkstellingskansen omdat die initiatieven de grootste return voor de werkgever realiseren. Maar er zijn ook lessen te trekken uit laagdrempeligere initiatieven met een focus op employer branding, informeren over technische jobs in de haven, ...

Een concreet initiatief dat verschillende partners stimuleert om gelijkaardige experimenten uit te rollen is het SpeedSolving initiatief van Jules Dock, maar daar horen we later vast nog meer over!

Wat is jullie volgende stap?

Nu we een catalogus hebben met interessante werkgeversarrangementen gaan alle partners binnen dit werkpakket er mee aan de slag om er een aantal te vertalen naar hun eigen regio en context. We hopen dat deze piloten uitdraaien tot succesvolle en duurzame initiatieven, maar daarnaast zijn we ook nieuwsgierig naar de 'lessons learned' die deze trajecten ons zullen opleveren.

Is een goede praktijk ook succesvol over de grens? Werkt een werkgeversarrangement ook voor een ander beroep?

We werken intussen ook verder aan een kleine zijsprong! Naar aanleiding van de bespreking van de "return on investment" bij bedrijven die zich engageren om zelf nieuwe werknemers op te leiden, groeide het idee om deze return ook zeer inzichtelijk te maken via het ontwikkelen van een kostprijscalculator. Het opleiden van een gemotiveerde jongere is rendabeler dan het blijven wachten op die witte raaf!

Hoe worden werkgevers geëngageerd bij het uitwerken van werkgeversarrangementen?

Elke partner spreekt via zijn eigen communicatiekanalen werkgevers aan om samen nieuwe experimenten uit te rollen. Via de focusgesprekken en de enquête binnen het werkpakket 21st century skills werd er ook gepeild naar de interesse bij de bevraagde bedrijven. Daarnaast willen we ook bedrijven die in verschillende havengebieden actief zijn proactief benaderen. Deze grensoverschrijdende werkgevers kunnen ons ook interessante inzichten opleveren.


Hoog tijd ook om de stem van bedrijven te horen over wat we reeds verzamelden en uitprobeerden!
161 views0 comments

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page