top of page

Interview met Jakolien van der Poel

Stelt u zich eerst eens voor, wie bent u en wat is uw rol binnen het project?

Ik ben Jakolien van der Poel, ik ben vanuit het UWV gedetacheerd naar het LeerWerkLoket Rotterdam Rijnmond. Het project Skills Navigator is opgebouwd uit vijf werkpakketen (WP’s) die door verschillende partijen uit zowel Antwerpen, Gent, Terneuzen, Vlissingen en Rotterdam worden uitgevoerd. WP4, de werkgeversarrangementen (WGA), van Skills Navigator zijn belegd voor de bij het Leerwerkloket Rijnmond. Ik ben binnen het LeerWerkLoket Rijnmond projectleider voor Skills Navigator. Samen met mijn collega Femke Baarda zijn wij verantwoordelijk voor het opstellen en uitrollen van honderd werkgeversarrangementen.

Binnen welke werkpakketten is het UWV actief? Welke rol vervult zij daar hoofdzakelijk? En wat zijn de laatste ontwikkelingen hierin?

Het UWV is medeverantwoordelijk en nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van de onderzoeksresultaten van WP3 (21e eeuwse vaardigheden). Deze rol is niet door mij ingevuld maar door de strategisch arbeidsmarkt adviseur van het UWV. Het meeste werk voor het UWV in dit werkpakket is reeds afgerond, denk hierbij aan het aanleveren van data, het opzetten van focusgesprekken met werkgevers en een vacatureonderzoek. Het onderzoek van WP3 heeft inzicht gegeven in de future proof jobs en de 21st century skills die nodig zijn om in de toekomst succesvol te kunnen werken in de haven. De focus bij het UWV ligt nu echt op het implementeren van WP4 (WGA) en daar zijn mijn collega en ik dan ook erg druk mee.


U houdt zich dus nu voornamelijk bezig met de werkgeversarrangementen. Als we kijken naar de pilots die momenteel voor de WGA’s zijn ontwikkeld, in welke ziet u de meeste potentie? We hebben samen met Delta Linqs, het Havenbedrijf, Manfri bv en EVO-T een programma ontwikkeld waarin jongeren inzicht krijgen in hun talenten. Deze talenten koppelen we aan de competentieprofielen waar het Werkgeversservicepunt Rijnmond en Hallo Werk mee werkt. Na de talentenscan nemen we de jongeren mee de haven in. Hier voeren de jongeren activiteiten uit die aansluiten bij hun competentieprofiel, om zo inzicht te krijgen in de ‘kansberoepen’ die er zijn in de haven. Indien de jongeren enthousiast zijn geworden over het werk in de haven, bieden wij ze een praktijkgerichte opleiding aan om zo de kans op een (vaste) baan te vergroten en ze daarmee een beter klaar te stomen voor het bedrijfsleven in de havengebieden. Na het volgen van de praktijkgerichte opleiding organiseren wij een bijeenkomst waar de jongeren kunnen solliciteren bij de bedrijven die zich gecommitteerd hebben aan ons project. Op deze manier vormen verschillende aaneengesloten WGA´s een krachtig Bootcamp. Doorstromen naar een niveau 3 opleiding richting de haven behoort overigens ook tot de mogelijkheden.


Welke obstakels/uitdagingen denkt u hierbij tegen te komen? Er is veel werkgelegenheid in de haven. De uitdaging zat in het vinden van honderd banen of leerwerkplekken op mbo niveau 1-2. Binnen dit project ligt namelijk de focus op het behalen van een startkwalificatie. Daarnaast is het een uitdaging om de jongeren te vinden én ze vervolgens te binden aan dit project. De eerste 50 jongeren staan inmiddels klaar om mee te doen aan de talentenscan en de banen zijn gevonden. Vanaf de tweede week van juni gaan we van start met het inzichtelijk maken van de talenten van de jongeren. Vanaf begin juli bieden we ze de Havenexperience aan, om zo de eerste jongeren nog vóór de zomer praktijkgerichte opleidingen aan te bieden. Een strakke planning en een actief programma in een kort tijdsbestek moeten er voor zorgen dat we de jongeren aan het project verbinden. Tot slot, heeft u tips voor andere regio´s die dit Bootcamp willen inzetten? Vanuit het LeerWerkLoket Rijnmond initiëren en coördineren we het project maar de successen bereiken we door samen te werken met partners vanuit het project en ons netwerk. Dit is dan ook de tip voor collega’s uit andere regio’s: zorg voor een goed netwerk voor het vinden van je jongeren en zorg voor een goed netwerk van havenbedrijven. Zorg ook dat alle aspecten van de bootcamp snel na elkaar ingepland staan zodat de jongeren gelijk door kunnen naar de volgende stap. Dit is essentieel om de flow te krijgen en de jongeren vast te houden. Daarnaast lukt het alleen als je binnen het netwerk ook met elkaar wílt samenwerken. We hopen dat het programma van dit bootcamp onderdeel kan worden van het leerwerkakkoord voor de haven.

31 views0 comments

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page