top of page

Interview met Jeannette Groeneveld-Verdonk

Stelt u zich eerst eens voor, wie bent u en wat is uw rol binnen het project? Ik ben Jeannette Groeneveld-Verdonk, project manager bij de gemeente Terneuzen. Ik ben al eerder bezig geweest met verschillende Interreg projecten. Waaronder onderzoek naar het benutten van kansen voor de grensoverschrijdenden arbeidsmarkt en het zoeken naar oplossingen van belemmeringen op dat vlak en projecten op het vlak van gebiedspromotie voor wonen en werken. Samen met mijn collega Remco Wieland doen wij mee in Skills Navigator. U heeft onlangs samen met Scalda een tweedaagse partnermeeting georganiseerd, hoe is dat gegaan, zijn er opmerkelijkheden die u wilt delen? Het waren twee heel goede dagen, naast het vergaderdeel in Bio Base Europe Training Center waren er verschillende bezoeken. Daarbij zijn verschillende onderwerpen specifiek voor Terneuzen en North Sea Port bekeken. In het Portaal van Vlaanderen de expositie over de bouw van de nieuwe sluis. In de haven van Vlissingen waren we op bezoek bij Kloosterboer waar René Castel iedereen voor zich innam door zijn passievolle manier van vertellen en de wijze waarop het bedrijf  jongeren werft en aan zich bindt. Heel interessant was ook hoe door de studenten van Scalda van ICT van het centrum voor Toptechniek kleurrijk werd verteld over hun aanpak en werkwijze. Je zou ze gelijk aannemen voor the job als je ze zo bezig zag. Echt heel goed.

Binnen welke werkpakketten is de gemeente Terneuzen actief? Wij zijn vooral actief geweest in werkpakket 3 (21e eeuwse vaardigheden) bij het verwerken van de vacatures en de focusgesprekken. Nu in werkpakket 4 (werkgeversarrangementen) draaien we mee op hoofdlijnen, maar we gaan wel een pilot starten waarbij we naar het voorbeeld van Rotterdam ook hier de haven experience bootcamp willen uitwerken en grensoverschrijdend realiseren.

Welke rol vervult zij daar hoofdzakelijk? Wij schakelen de juiste mensen in, organiseren dat er samenwerking ontstaat, steken er middelen in en faciliteren dat het tot uitvoering komt.

Wat zijn de laatste ontwikkelingen hierin? We zijn met partijen in overleg hoe we tot realisatie komen in komend half jaar.

Jeannette Groeneveld-Verdonk en Remco Wieland van de gemeente Terneuzen

U houdt zich dus voornamelijk bezig met de werkgeversarrangementen (WGA´s)? Dat is meer op dit moment. Het was in eerste instantie niet de bedoeling zoveel tijd in WP 4 te steken, maar we vinden deze uitwerking wel een hele mooie kans.

Als we kijken naar de pilots die momenteel voor de WGA’s zijn ontwikkeld, in welke ziet u de meeste potentie?   De bootcamp is een mooi concept, verder is het learning on the job voor veel jongeren, maar ook voor andere doelgroepen een belangrijke manier om  in te stromen. Zoals dat bij ons bijvoorbeeld ook door Werk en Vakmanschap wordt ingezet. Verder is inclusieve organisatie ook een goed in te zetten middel. In de praktijk bepaalde kwalificaties benoemen en binnen organisaties zoeken naar mogelijkheden om op de skills van de personen ruimte te creëren binnen de organisatie. Dit is een belangrijk middel om meer mensen goed te laten floreren in een onderneming. Hoe bent u van plan dit WGA toe te passen op uw eigen regio? We gaan deze bootcamp uitwerking in elk geval oppakken voor Terneuzen, maar feitelijk voor het hele North Sea Port gebied dus grensoverschrijdend van Gent via Terneuzen naar Vlissingen. Waar bestaat dit bootcamp uit? Dit bestaat uit het vinden van instromers die interesse hebben gekregen in werken in de haven doordat men ze mee laat doen aan de haven experience. Dat geeft inzicht in de verschillende beroepen en soorten bedrijven waarbij men aan de slag kan. Dan worden per persoon ook de skills, competenties en interesses nagegaan en zo wordt gekeken welk beroep de beste match zou zijn. Vervolgens wordt samen met de werkgevers praktische opleiding aangeboden. Meestal on the job of voorafgaand daaraan in praktische opleiding situaties (niet in de schoolbanken). En er wordt vanuit gegaan dat daarmee instroom op vacatures rond komt. Welke obstakels/uitdagingen denkt u hierbij tegen te komen? Ik houd niet van het denken in obstakels, als er iets is, lossen we dat op! Er is altijd een weg te vinden om eruit te komen. Het meest frustrerend zijn vaak al die idiote regels, die we met zijn allen hebben verzonnen. Die blijkbaar nodig zijn om investeringen in mensen te doen. Het gaat er toch om dat we het juiste doel bereiken! Namelijk een goede arbeidsmarkt waar men vanuit zijn eigen talenten een goede bijdrage aan kan leveren voor een redelijk salaris bij de bedrijven die iedereen hard nodig hebben.

87 views0 comments

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page