top of page

Interview met Kris Luijsterburg

Stelt u zich eerst eens voor, wie bent u en hoe is uw rol binnen het project het best te omschrijven?

Ik ben Kris Luijsterburg, adviseur internationale zaken en Europese subsidies en EU coördinator van het cluster Maatschappelijke Ontwikkeling en het cluster Werk & Inkomen van de gemeente Rotterdam. Mijn rol binnen het project is momenteel die van lokale projectleider, waarbij het in de praktijk nog al eens kan verschillen hoe ik die rol vorm geef. Over het algemeen staat de organisatie van de gemeente Rotterdam en het UWV gewoon heel goed. Je hoeft mensen vaak maar een klein beetje uit te dagen om uit hun comfortzone te komen en samen een paar jaar de toekomst in te kijken.

Binnen welke werkpakket(ten) bent u actief? Waar lag de focus op in Q3 2019?

Momenteel ben ik wat meer actief binnen WP5. Eigenlijk vooral omdat de overige werkpakketten al duidelijk op stoom zijn. Ik probeer mijn tijd vooral in te zetten op onderdelen waar het (nog) niet heel lekker loopt. Niet dat het in WP5 slecht loopt overigens. We zien daar op korte termijn wel grote stappen gezet gaan worden. Maar dit is wel waar we op dit onderdeel de inzet van de gemeente Rotterdam verder future-proof kunnen helpen maken.


We zitten nu bijna twee jaar in het project, vanuit het perspectief van Rotterdam, wat is volgens u het meest opmerkelijke en het meest waardevolle inzicht tot nu toe?

De arbeidsmarktvraagstukken waar Skills Navigator zich op richt hangen met elkaar samen maar bevinden zich ook op verschillende niveaus en raken verschillende doelgroepen. Zo hebben we het over de disruptie door digitalisering in de match tussen arbeidsvraag en -aanbod maar bieden we op individueel niveau deelnemende jongeren ook een overzichtelijke route naar werk in onze havens. Het meest opvallende daarin vind ik de overeenkomsten in wat de (vakbond- en/of sectorfonds gelieerde) arbeidsmarkt-kenniscentra (eg: SBB) agenderen. Eigenlijk is het beeld over wat er op ons af komt redelijk eenduidig en kleuren nieuwe vormen van data-verzameling en -verwerking de blinde vlekken steeds meer in. Al gebruiken we soms nog wel verschillende woorden om dat te beschrijven. Het meest waardevolle inzicht, waaraan Skills Navigator zelf ook vorm geeft, is wat mij betreft het besef dat je het verschil niet zelfstandig maakt maar juist in partnerschap tussen publieke overheden en -uitvoerders, werkgevers, onderwijsinstellingen en opleiders, vakbonden, sectorfondsen en kenniscentra. De partners in dit project hebben allen een gedeeld belang, hetzelfde commitment om te werken naar oplossingen, het vermogen om er vorm aan te geven en om hierin tot voorbeeld te dienen voor alle andere evenknieën in België en Nederland.

U bent betrokken bij het ‘Jobs & Skills partnership van de Urban Agenda for the EU’. Kunt u hier meer over vertellen en hoe dit in relatie staat met het project?

Naast Rotterdam is ook Gent een belangrijke partner in het Jobs & Skills partnerschap met de EU. Net als in Skills Navigator is daar de opdracht om een paar jaar de toekomst in te kijken en oplossingen te formuleren voor arbeidsmarktvraagstukken die het economische en sociale succes van Europa - op een mondiaal speelveld - in de weg (kunnen) staan. Iedere lidstaat heeft daarin een plekje voor of een stad of een ministerie, vanuit het idee dat zo problemen of oplossingen snel langs verschillende niveaus kunnen worden getoetst en er sneller tot breed gedragen stellingen kan worden gekomen. Daarbij wordt een drievoudige investering voorzien; ‘better regulation, better funding, better knowledge’. Skills Navigator wordt daarin opgevoerd als best practice. De nieuwe Europese commissie gaat de komende vijf jaar, ook in het kader van haar Pillar for Social Rights, veel aandacht hebben voor arbeidsmarktvraagstukken. Zowel met Skills Navigator als met het geaggregeerde werk van het Jobs & Skills partnerschap leggen we de basis van een open en eerlijk gesprek daarover. Met onze inzet kunnen we hierin als steden het gesprek aan gaan met zowel de lokale als de nationale en Europese stakeholders.


Is er nog iets dat zeker nog genoemd moet worden, dat we nog niet besproken hebben?

Ik breek hier dan graag nog de lans voor Gent. Arbeidsmarktvraagstukken zijn vaak complex en dezelfde problemen worden soms vanuit een heel verschillend perspectief geduid. Dat maakt het moeilijk om zelfs vanuit een gedeeld besef van urgentie te komen tot een gedeelde agenda. Ook voor de partners in Skills Navigator. De visie, expertise en gedrevenheid van Gent trok dit vlot los. Ze hebben zich gedurende het project daarnaast flexibel getoond in hoe nieuwe ervaringen ook tot nieuw besef kan leiden en de moed gehad het project waar nodig aan te passen. Maak deze zin af, Skills Navigator is wat mij betreft geslaagd wanneer… het geholpen heeft het perspectief op werk voor onze jongeren blijvend te vergroten.

281 views0 comments

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page