top of page

Job Creation and Local Economic Development

Het rapport bevestigt nogmaals de noodzaak van het project Skills Navigator. Hoewel de technologische ontwikkelingen de productiviteit van werknemers een enorme boost kunnen geven; werknemers kunnen flexibeler ingezet worden en automatisering simplificeert het werk aanzienlijk, het is daarmee onzeker hoe de banen zich aan ontwikkelen in de toekomst.


Vier jaar geleden verscheen de eerste editie van dit rapport. Het creëren van banen van betere kwaliteit blijft een van de grootste zorgen van de OECD-landen. De eerste editie van dit rapport concentreerde zich op hoe beleidsmakers het kader konden scheppen voor lokale banencreatie, terwijl de tweede editie het beleid bestudeerde om de ontwikkeling van vaardigheden en ondernemerschap op lokaal niveau te stimuleren.


Deze derde editie kijkt vooruit en onderzoekt de veranderende aard van het werk en de noodzakelijke stappen om werknemers voor te bereiden op de toekomst van werk. Het werpt een licht op de steeds groter wordende ruimtelijke verschillen in de landen op het gebied van het scheppen van banen, het onderwijs en de vaardigheden van werknemers, evenals de behoefte aan effectievere programma's om de integratie van kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt te waarborgen.


Op basis van nieuwe gegevens over de bezetting van werknemers onderzoekt het rapport de geografische spreiding van het risico van automatisering en of banen die verloren gaan door automatisering worden gecompenseerd door het creëren van banen in beroepen met een lager automatiseringsrisico. Dezelfde gegevens worden gebruikt om de opkomst van “niet-standaardwerk” te onderzoeken, zoals tijdelijk werk, deeltijdwerk en “schijnzelfstandigheid”.


Meer flexibele werkomstandigheden vormen een kans om zowel de bedrijfsefficiëntie als het welzijn van de werknemers te vergroten, maar er is ook een risico op afnemende kwaliteit van het werk en een groeiende onzekerheid. In het rapport wordt gekeken naar de belangrijkste determinanten van tijdelijke banen op subnationale schaal, evenals veranderingen in de "aard" van het zelfstandig ondernemerschap, zodat beleidsmakers beleidsinstrumenten kunnen gebruiken om deze bezorgdheid weg te nemen.


Naarmate technologische vooruitgang en automatisering toenemen, worden uitdagingen voor opname op bepaalde plaatsen nog belangrijker om aan te pakken. Het rapport onderzoekt de samenhang tussen productiviteit en inclusiviteit op regionaal en stedelijk niveau en overweegt dan op maat gesneden beleid en programma's die tegemoetkomen aan de bezorgdheid van specifieke achtergestelde groepen, zoals uitheemse mensen en het onderbenutte potentieel van de sociale economie om integratie te bevorderen.


De tweede helft van het rapport bevat individuele landenprofielen, die een overzicht bieden van de regionale arbeidsmarkten in de OECD-landen en, onder andere, een beoordeling van de werkgelegenheidsgroei in termen van risico van automatisering.


Klik hier voor het Belgische profiel en hier voor het Nederlandse. Voor het volledige rapport, klik hier.


15 views0 comments

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page