top of page

Skills Navigator model 2.0

In het onderzoek naar 21st century skills voor de havengebieden werd in een eerste fase op basis van de review van bestaand onderzoek een kader voor de 21st century skills aangeleverd, genaamd het Skills Navigator-model. In de volgende stap deden we een verkennend vacatureonderzoek en consulteerden we stakeholders zoals werkgevers, HR-officers, arbeidsmarktdeskundigen en arbeidsbemiddelaars via focusgroepen en een enquête. Deze acties waren er mede op gericht om input te geven aan het Skills Navigator-model 1.

Skills Navigator model 1

De vraag die we stelden was: Biedt dit model een accuraat overzicht van de competenties die nodig zijn voor een optimale match tussen arbeidsvraag en –aanbod? We gingen dieper in op het belang en de aanwezigheid van deze set skills bij werknemers, instromers en werkzoekenden in de havens van de Vlaams-Nederlandse Delta.Uit deze bevraging bleek dat het oorspronkelijke model een veelomvattend model is van de 21ste eeuwse vaardigheden die het werkveld in en rond de havengebieden nodig heeft, nu en in de nabije toekomst. Op basis van de suggesties die ter verbetering van het model naar voor kwamen, werd het model verder bijgestuurd. Zo kwam Skills-Navigator-model 2 tot stand.


Klik hier voor een hoge resolutieversie van het Skills Navigator 2.0 model.

128 views0 comments

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page