top of page

Skills Panorama

Skills Panorama maakt van arbeidsmarktgegevens nauwkeurige en actuele informatie om daarmee nieuwe inzichten te bieden in de arbeidsgerelateerde skills-behoeften binnen de Europese Unie.

De arbeidsmarkt en behoefte aan vaardigheden/skills evolueren voortdurend. Skills Panorama helpt beleidsmakers, beleidsdeskundigen, onderzoekers en begeleiders om de laatste ontwikkelingen bij te houden, nuttige vergelijkingen te maken met eerdere trends of verwachte veranderingen te identificeren. Skills Panorama heeft tot doel de ontwikkeling of verbetering van beoordeling en anticipatie op veranderende vaardigheden te bevorderen; wat op zijn beurt weer een mijlpaal is voor het feit dat onderwijs- en opleidingsstelsels beter inspelen op de behoeften van de arbeidsmarkt; voor een betere afstemming van vraag en aanbod van vaardigheden in de hele EU. Voor wie is Skills Panorama? Beleidsmakers, beleidsanalisten en beleidsdeskundigen: om hun weloverwogen beslissingen te ondersteunen, voornamelijk op het gebied van onderwijs, opleiding en werkgelegenheid.

Beroepsbeoefenaars in hun loopbaan: hun werk beter mogelijk maken door burgers te helpen bij het kiezen, ontwikkelen of veranderen van hun loopbaan. Onderzoekers: hen een schat aan gegevens en informatie over vaardigheden en arbeidsmarkten in de EU aanbieden. Meer informatie is te vinden op: http://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en/about-us/about-the-website

50 views0 comments

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page