top of page

Bewaking op de werkvloer

Met het pilootproject ‘Bewaking op de werkvloer’ werkte het Onderwijscentrum Gent samen met drie private bewakingsondernemingen – Securitas, SERIS Security en Trigion en twee Gentse scholen – GO!Lyceum en IVV Sint-Vincentius, een werkplekleren-alternatief voor stage uit en een oplossing voor de de vraag naar meer gekwalificeerde bewakingsagenten met een realistische kijk op de beroepspraktijk.


Skills Navigator en Onderwijscentrum Gent

Onderwijscentrum Gent faciliteert het pilootproject ‘Bewaking op de werkvloer’ onder de vlag van Skills Navigator. Skills Navigator wil o.a. door het installeren van werkgeversarrangementen en werkplekleren schoolgaande, werkzoekende en werkende jongeren tussen 16 en 26 jaar meer kansen te bieden op en te (her-) oriënteren op de arbeidsmarkt. Zo zorgen de betrokken partners voor oplossingen om de mismatch tussen arbeidsvraag – en aanbod binnen het Vlaams-Nederlandse havengebied tegen te gaan.

Onderwijscentrum Gent zette vanuit de nood aan goed opgeleide bewakingsagenten (VDAB – knelpuntberoepenlijst 2018/2019) en een gebrek aan stage-mogelijkheid (omwille van het juridische kader) binnen de secundaire beroepsrichting Veiligheidsberoepen, de twee Gentse scholen, GO Lyceum en IVV Sint-Vincentius én de bewakingsondernemingen, Securitas, SERIS Security en Trigion aan tafel.


“Bewaking op de werkvloer”, focust zicht op de (Gentse) schoolgaande jongeren van de 7de BSO Veiligheidsberoepen die deels uitstromen naar de private bewakingssector. Leerlingen uit het zevende beroepsjaar Veiligheidsberoepen ontdekken de beroepsrealiteit van een bewakingsagent. De studenten krijgen de kans om de opgedane theorie af te toetsen met de praktijk van ervaren bewakingsagenten op hun werkplek. Dit zorgt voor een verrijkende en kwaliteitsvolle praktijkervaring voor zowel studenten waardoor zij met juiste verwachtingen instromen in de private veiligheidssector als voor de bedrijven, die duurzamer een vacature invullen.


Bewaking op de werkvloer Met het werkgeversarrangement, of beter het werkplekleren met toeleiding naar de arbeidsmarkt, ‘Bewaking op de werkvloer’ bieden de betrokken bewakingsondernemingen de mogelijkheid aan de leerlingen om de arbeidspraktijk af te toetsen met de opgedane theorie in de klas. Het doel is om een kwalitatievere doorstroom te creëren naar, een betere kennis te vergaren van de private veiligheidssector en aldus de kansen op de arbeidsmarkt te verhogen. Het levert een win-win situatie voor zowel de leerlingen als de bewakingsbedrijven. Leren op de werksite Concreet betekent dit dat leerlingen de gelegenheid krijgen om enkele klantensites van bewakingsondernemingen te bezoeken, waardoor ze in aanraking komen met een waaier van mogelijkheden, zowel segmenten (bv. statische of mobiele bewaking, K9, …) als sectoren (bv. havensector, dienstverlening, ….) binnen de private veiligheid. Op zo’n werkbezoek stelt het bewakingsbedrijf de private veiligheidssector, zijn bedrijvigheid en zijn klant, evenals bijhorende taken en werkposten voor. Ze overlopen realistische groeipaden en-trajecten voor beginnende bewakingsagenten. Een praktijkvraag wordt samen met leerlingen opgelost a.d.h.v. opgedane theorie van de studenten en ervaringskennis van de werkpostoverste. Engagementsverklaring

Op maandag 21 oktober werd een engagementsverklaring ondertekend door het Onderwijscentrum Gent, GO! Lyceum Gent, IVV Sint-Vincentius Gent en de private beveiligingsfirma’s Securitas, Seris Security en Trigion. De verklaring omvat overeenkomsten met betrekking tot de tijdsspanne én randcriteria m.b.t. engagement, uitvoering en het anti-discriminatie-beginsel.

Dit moment betekenende dan ook meteen de start van de uitvoerende fase, waarbij tussen oktober 2019 en april 2020 tien werkbezoeken/casusvragen zullen plaatsvinden waarbij een 80-tal leerlingen proeven van de beroepspraktijk van een bewakingsagent.

122 views0 comments

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page