top of page

Build it, break it, fix it, pitch it!

Updated: Dec 13, 2019

Studenten elektromechanica laten kennismaken met een havenbedrijf en zijn technische vacatures, dat was de bedoeling van de speedsolving sessie die Stad Gent samen met ABC Engines en Hogeschool Gent organiseerde. We maken de balans op van een geslaagde voormiddag.


Op vrijdag 18 oktober vonden twee speedsolving sessies plaats op de werkvloer van ABC Engines. ABC is een producent van dieselmotoren, gelegen in North Sea Port te Gent. Meer dan 70 laatstejaars bachelors Elektromechanica van de HoGent maakten kennis met ABC Engines, hun bedrijfsactiviteiten, enkele van hun medewerkers en ingenieurs, en tenslotte ook met een reëel bedrijfsvraagstuk.

De studenten kregen een reëel technisch probleem van een dieselmotor voorgelegd. In groepjes van vijf à zes studenten formuleerden ze in minder dan anderhalf uur een aantal concrete oplossingen. Ze gingen aan de slag met de 'Build it, break it, fix it'-methodiek: Je formuleert niet alleen mogelijke oplossingen, maar je neemt ze ook kritisch onder de loep en gaat op zoek naar de zwakke punten. Tenslotte verbeter je, op basis van deze zwakke punten, de initiële oplossing naar een betere versie.


Waarom leverde deze voormiddag een win-win op voor alle betrokken partijen? Technische profielen zijn zeer gegeerd op de huidige arbeidsmarkt. Intensieve rekruterings- en wervingsacties van havenbedrijven ten spijt, blijft het erg moeilijk om jongeren met een technisch profiel naar hun werkvloer te lokken. Zeker voor business-to-business bedrijven, die minder naamsbekendheid hebben dan een bedrijf dat consumer good aflevert.  Een speedsolving sessie kan studenten en bedrijf dichter bij elkaar brengen, en zowel de naamsbekendheid als een positieve employer branding van het bedrijf vergroten. 


Daarnaast levert een dergelijke interactie ook mooie resultaten op, zoals stage-aanvragen of zelfs concrete aanwervingen. Bovendien krijg je als werkgever nieuwe en innovatieve input voor je bedrijfsvraagstuk. De studenten verbaasden zowel lesgever als medewerkers van ABC, met doordachte en goede oplossingen voor het probleem. Tenslotte zijn lesgevers van deze technische profielen ook op zoek naar het concreet maken van de theorie, en de jongeren tijdens hun opleiding dichter bij de praktijk te brengen.


Deze speedsolving sessie werd georganiseerd in het kader van het werkpakket "Werkgeversarrangementen". In dit werkpakket rollen we zoveel mogelijk pilots uit onder het mom "Werkt jouw goede praktijk ook bij mij?". Werkgeversarrangementen zijn alle toe- en opleidingsinitiatieven die voor een deel op of door de werkvloer worden georganiseerd. 


Kunnen we good practices, waarin de werkgever een engagement opneemt in de opleiding of toeleiding, uitrollen in onze eigen regio? Er komt een tweede editie van deze speedsolving sessie in 2020!

65 views0 comments

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page