top of page

Status update werkgeversarrangementen

Er stonden heel wat werkgeversarrangementen gepland in het voorjaar 2020: Gemeente Terneuzen (incl. het werkgeversservicepunt) en VDAB zouden de Skills Navigator Bootcamp geïntroduceerd hebben bij een aantal bedrijven in North Sea Port. Het UWV en Gemeente Rotterdam zouden op hun beurt hetzelfde doen in de Haven van Rotterdam.


Stad Gent had een speedsolving sessie met TSO-leerlingen gepland bij Volvo Car Gent. Skilliant werkte aan een havenintro met verschillende werkgevers in de Haven van Antwerpen. En dit zijn slechts enkele voorbeelden. Omwille van de corona-crisis kon geen enkele van deze werkgeversarrangementen doorgaan.

Maar in dit geval betekent uitstel echter geen afstel. De partners proberen in de mate van het mogelijke om de werkgeversarrangementen alsnog in te plannen op een ander moment. Natuurlijk botsen we daarbij op nog een aantal drempels en onbekende variabelen:

•Komen er nog nieuwe periodes van lockdown op ons af?

•Hoe drastisch wordt de werkvloer beïnvloed door deze situatie, en gelden principes zoals het anderhalve-meter-afstand houden vanaf nu altijd? Hoe kunnen we op andere (evt. digitale) manieren de werkgeversarrangementen organiseren?

•Heeft deze situatie een negatieve impact op grensoverschrijdende arbeid, een belangrijke focus in het project Skills Navigator?


Voor sommige arrangementen is het eenvoudig om een plan B te verzinnen, voor andere is het dat weer helemaal niet. Een definitieve nieuwe planning kunnen we op dit moment nog niet opstellen, maar binnenkort overleggen we met de partners over een plan van aanpak.

34 views0 comments

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page