top of page

Kick-off meeting Skills Navigator

Updated: Sep 14, 2018

Op maandag 12 maart 2018 kwam het partnerschap van Skills Navigator voor het eerst officieel bijeen in Rotterdam. Na de verwelkoming door Klaas Ballegeer, de projectleider, gingen de eerste 7 partners een korte presentatie geven van wie ze zijn, wat brengen ze in het project en wat hopen ze eruit te halen. Voor de late lunch was er ook nog een presentatie van TNO over de functieprofielenmethodiek die ze bij het UWV gebruiken.


Na de lunch was het tijd om naar de RDM campus te gaan om een rondleiding te krijgen en een presentatie van het Jules Dock Speedsolving. Als sluitstuk van de dag was een bezoek aan de RDM Plant. Hier kunnen toekomstige en huidige medewerkers in de procesindustrie trainen om zo efficiënt mogelijk en volgens de hoogste en meest actuele veiligheidseisen te werken.


De volgende ochtend is er gesproken over de klankbordgroep, wederom 7 partners die zich voorstelde. In de middag was er ruimte in de agenda voor de werkpakketten van het 21st century skills voor de Next Economy en Oriëntering en matching bijeen te komen.


Agenda Kick-off meeting Skills Navigator

Voor meer foto's: https://www.skillsnavigator.eu/fotos

44 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page