top of page

“Ik heb het gevoel dat ik de studenten echt kan helpen.”

Updated: Dec 13, 2019

Scalda, een school voor middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en volwasseneneducatie, organiseert sinds schooljaar 2017-2018 industrielabs. Een dergelijk industrielab brengt bedrijven en werkgevers samen om in dialoog te gaan over innovatief onderwijs: wat kunnen en willen werkgevers jongeren aanleren? Met andere woorden, een mooi voorbeeld van een werkgeversarrangement (nl. alle toe- en opleidingsinitiatieven waarbij een deel van de toeleiding of opleiding op of door de werkvloer gebeurt). Als werkgever krijg je in de industrielab niet alleen de mogelijkheid om de leeromgeving van deze leerlingen uit te breiden door hen je bedrijfsvraagstukken te laten oplossen, je kan er ook voor opteren om hen te begeleiden in het oplossen van dergelijke opdrachten. Nederdesign BV is zo’n werkgever, en we vroegen aan Sander Bruggeman hoe hij dit ervaart.

Wat is voor u het hoogtepunt van je ervaring met de industrielab?

Wanneer ik een nieuw project toegewezen krijg en de studenten horen dat ik hun coach word, krijg ik vaak een blije reactie. Dit geeft mij het gevoel dat ik op een goede manier bezig ben en de studenten echt kan helpen. 

Waarom heeft u als werkgever beslist om deel te nemen aan dit initiatief?

Uit mijn eigen schooltijd herinner ik mij nog de bedrijfsbezoeken en de gastlessen door externen. Op school iets leren is één ding, zien dat het ook daadwerkelijk toegepast wordt in het bedrijfsleven is pas echt een verrijking. Dit maakt de stof realistischer. Andersom probeer ik de leerlingen tips en tricks mee te geven in hun 'werk' voor de industrielab en in het klantcontact. 

Wat is jouw belangrijkste boodschap naar andere bedrijven of werkgevers die dit initiatief willen uitrollen?

Het mes snijdt aan twee kanten: de leerlingen zijn goed geholpen en wij kunnen onze bijdrage leveren aan de toekomstige kandidaten op de arbeidsmarkt.  Daarnaast leer ik ook iedere week van de studenten, hun kijk op de wereld en mogelijke oplossingen voor problemen vind ik verfrissend.

Ontdek hier meer over de mogelijkheden om als werkgever zelf deel uit te maken van de Scalda Industrielab!

31 views0 comments

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page