top of page

“Topacademie verplicht werkgevers om op een andere manier naar onze leerlingen te kijken.”

Een vakschool waar scholen en werkgevers samen voor beroepsgericht onderwijs zorgen, dat is een Topacademie. Samen leiden zij jongeren op voor een baan. In het schooljaar 2017 - 2018 werden in 17 Topacademies meer dan 220 leerlingen opgeleid. Dit is een perfect voorbeeld van een werkgeversarrangement (nl. alle toeleidings- en of opleidingsinitiatieven waarbij de werkgever een engagement neemt in deze toeleiding of opleiding). Reden genoeg om Rinske Post van Learn2Work, initiatiefnemer van de Topacademies, aan het woord te laten.

Hoe is het concept van de Topacademies ontstaan?

Het concept is bedacht naar aanleiding van een opdracht van de Gemeente Rotterdam om stageplekken met perspectief op werk voor speciaal onderwijs (VSO en PRO) te creëren. Bedrijven stonden er voor open om de leerlingen een kans te bieden, maar de leerlingen waren niet voldoende voorbereid. Vanuit de ervaring bleek dat leerlingen nog niet klaar waren om aan het werk te gaan. Zij misten een aantal vakvaardigheden of werknemersvaardigheden om goed te kunnen meedraaien binnen een bedrijf. Ook de scholen hadden er behoefte aan om de leerlingen beter voor te bereiden op hun stage binnen een bedrijf. Ervaringen uit verschillende experimenten hebben geleid tot de Topacademie, waarbij onderwijs en bedrijfsleven samenwerken om jongeren beter voor te bereiden op de stap naar werk.

Wat is voor u het hoogtepunt van het traject dat u met Topacademies heeft afgelegd, tot nu toe?

De start van elke Topacademie is weer een hoogtepunt. Bedrijven en scholen werken in de voorbereiding soms wel 9 maanden intensief samen om alles te organiseren. Ook de positieve geluiden van bedrijven zijn een hoogtepunt. De verschillende partijen zijn erg tevreden over het concept en de leerlingen. Bovendien zijn er meerdere Gemeenten die hebben aangegeven dat ze willen meewerken aan een nieuwe Topacademie.

Wat wilt u graag meegeven aan werkgevers en bedrijven die nog twijfelen om deel te nemen aan de uitwerking van een nieuwe Topacademie?

Er zit veel potentieel in de doelgroep van Topacademie. Ook al hebben de leerlingen een lager niveau dan de meeste bedrijven voor ogen hebben, dat betekent niet dat de leerlingen het in de praktijk effectief minder goed doen. Het is noodzakelijk dat bedrijven op een andere manier naar deze leerlingen kijken. Ze zijn namelijk goed in wat ze doen, ze leren het enkel op een andere manier. Dat is wat het concept zo innovatief maakt, in vergelijking tot het gangbare onderwijssysteem in Nederland.Ontdek hier meer over de mogelijkheden om als werkgever mee te werken aan een nieuwe of bestaande Topacademie!

49 views0 comments

Comentarios


Los comentarios se han desactivado.
bottom of page